< Pobierz aplikację

Zarejestruj się - podaj wymagane dane, zaakceptuj regulamin i wpłać minimum 10 zł opłaty inicjalnej.

Wypożycz - Podejdź do terminala, naciśnij "Wypożyczenie/Zwrot", postępuj zgodnie z instrukcjami

Zwróć rower - Wystarczy, że wprowadzisz rower do elektrozamka. Sygnał dźwiękowy potwierdzi prawidłowy zwrot.

Jeszcze szybciej? - Pobierz aplikację mobilną. Za pomocą aplikacji mobilnej wypożyczysz rower

Mapa stacji

contactBg
Europejskie Fundusze
Europejskie Fundusze Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Mazowsze
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Projekt „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim poprzez budowę parkingów «Parkuj i Jedź»” współ nansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020

Skontaktuj się z nami

Infolinia: +48 22 123 06 38

Czynne całodobowo, koszt zgodny z taryfami operatorów

Reklamacje i zapytania:
bok@zyradowskirower.pl

nextbike