Cennik

Pamiętaj, że Twoje konto jest aktywne jedynie w momencie posiadania na nim minimum 10 zł lub w momencie podpięcia do niego karty kredytowej

Opłata inicjalna10 zł
Opłata za wypożyczenie roweru 

Opłaty za poszczególne czasy przejazdu sumują się.

Czas wypożyczenia: 
Od 1 do 30 minuty0 zł
Od 31 do 60 minut1 zł
Druga i każda kolejna godzina2 zł
Powiadomienie listowne odnośnie naruszenia Regulaminu10 zł
Zwrot roweru w innym miejscu niż stacja dedykowana w
Strefie Użytkowania
180 zł
Zwrot roweru w miejscu innym niż stacja dedykowana poza
Strefą Użytkowania
500 zł
Opłata za przekroczenie 12 godzin wypożyczenia200 zł

Podane w Tabeli opłaty zawierają podatek VAT

Kary
Kradzież, utrata lub zniszczenie Roweru Standardowego

2000 zł

contactBg
Europejskie Fundusze
Europejskie Fundusze Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Mazowsze
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Projekt „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim poprzez budowę parkingów «Parkuj i Jedź»” współ nansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020

Skontaktuj się z nami

Infolinia: +48 22 123 06 38

Czynne całodobowo, koszt zgodny z taryfami operatorów

Reklamacje i zapytania:
[email protected]

nextbike