Map

Stations of Żyrardowski Rower Miejski

LocationAvailable bikesRacks numberFree racksCoordiantes
Park Seniora1151452.052839, 20.427961
Towarowa5151052.05179, 20.451433
Dworzec PKP1151452.053432, 20.447711
Urząd Miasta1315252.056359, 20.437741
Nad Zalewem1415152.03703, 20.45076
Aqua11151052.06789, 20.44694
contactBg
Europejskie Fundusze
Europejskie Fundusze Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Mazowsze
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Projekt „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim poprzez budowę parkingów «Parkuj i Jedź»” współ nansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020

Contact with us

Call Center:+48 22 123 06 38

Open 24/7, cost according to operators' tariffs

complaint and requests
bok@zyradowskirower.pl

nextbike