< Downoload mobile app

Register - enter the required data, accept terms and pay the minimum 10 PLN of initial fee.

Rent a bike - Approach the terminal and press the button “To Rent/Return”.

Return a bike - All you need to do is enter the bike into electric lock. No worries – the sound signal will confirm the correct return.

Faster? - Download mobile application.

Map station

contactBg
Europejskie Fundusze
Europejskie Fundusze Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Mazowsze
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Projekt „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim poprzez budowę parkingów «Parkuj i Jedź»” współ nansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020

Contact with us

Call Center:+48 22 123 06 38

Open 24/7, cost according to operators' tariffs

complaint and requests
[email protected]

nextbike