Nowa stacja i dodatkowe rowery!

01.09.2021

Nowa stacja Żyrardowskiego Roweru Miejskiego została uruchomiona przy Eko Parku. Jest to 7 stacja rowerowa, a wraz z jej uruchomieniem do systemu dodano 10 nowych rowerów. Łącznie mieszkańcy Żyrardowa mają do swojej dyspozycji 70 rowerów miejskich dostarczonych przez operatora Nextbike Polska.

contactBg
Europejskie Fundusze
Europejskie Fundusze Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Mazowsze
Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Projekt „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim poprzez budowę parkingów «Parkuj i Jedź»” współ nansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020

Contact with us

Call Center:+48 22 123 06 38

Open 24/7, cost according to operators' tariffs

complaint and requests
[email protected]

nextbike